प्या*स मे’टाउने भए स’म्पर्क गर्नुहो*ला सोल्टि/हरु,, न’म्बर को लागि फोटो छु’नु भित्र छ

प्या*स मे’टाउने भए स’म्पर्क गर्नुहो*ला सोल्टि/हरु,, न’म्बर को लागि फोटो छु’नु भित्र छ

 

 

 

साथीहरु यो मेरो जीवन-को स-त्य घ-ट-ना हो । मेरो नाम कमला शर्मा हो । म अहिले २२ वर्ष कि छु ।

 

 

 

साथीहरु यो मेरो जीवन-को स-त्य घ-ट-ना हो । मेरो नाम कमला शर्मा हो । म अहिले २२ वर्ष कि छु ।