कहिलेकाहीँ त्यता साँ’घुरो भए सु’त्न मेरो तिर आए पनि हुन्छ नि भाइ’

कहिलेकाहीँ त्यता साँ’घुरो भए सुत्न मेरोतिर आए पनि हुन्छ नि भाइ । कुनै अ’प्ठेरो मान्नुपर्दैन आफ्नै सम्झे हुन्छ

 

 

 

 

 

 

कहिलेकाहीँ त्यता साँ’घुरो भए सुत्न मेरोतिर आए पनि हुन्छ नि भाइ । कुनै अ’प्ठेरो मान्नुपर्दैन आफ्नै सम्झे हुन्छ