यी यु’वतीसंग विहे गर्ने केटाले पाउने छ साढे ३ करोड इनाम । कोहि छ ?

यी यु’वतीसंग विहे गर्ने केटाले पाउने छ साढे ३ करोड इनाम । कोहि छ ?

 

 

 

 

यी यु’वतीसंग विहे गर्ने केटाले पाउने छ साढे ३ करोड इनाम । कोहि छ ?

 

 

 

यी यु’वतीसंग विहे गर्ने केटाले पाउने छ साढे ३ करोड इनाम । कोहि छ ?