विवाह अगाडि याै;-न स”म्पर्क ‍ग’रेको महिला हेरेरै चिन्ने पाँच तरिका..जानिराखाै

याै’न जीवन कुनै पनि स’ म्ब’न्धमा ठूलो ब’द’लाव भएर आउँछ।इ’ मो’सनका साथै जो’डीबीच’को स’म्ब’ न्धलाई समेत प्रभा’वित पार्छ।तर, यसको अ’सर यसैमा अ’न्त्य हुँदैन**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****

 

 

 

 

यसले महिलाको इ’ मोस’नका साथै व्यव’हारमा पनि परि’वर्तन आउँछ।यो अस’र केही सम’यका लागि न’भएर विस्तारै विस्ता’रै व्यक्ति’त्वमा समेत अ’सर पार्छ**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****

आत्मवि’श्वास याै न सम्ब’न्धको सुरुवातपछि महि’लाहरू आफ्नो श’रीरलाई लि’एर आ’ त्मवि’ श्वा’स पनि ब’ढ्छ। याै’नसा’थीले म’हिलाका हरेक कुरालाई प्रे’म गरेमा महि’लामा बढी आत्म’विश्वास पै’दा हु’न्छ**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****

स्त’ न को फ’र्म र आका’र याै’’ न सम्ब”न्धपछि म’हिलाको स्त’’नको आका’र ब’ढ्न थाल्छ। यस्तो ह’ र्मो’नमा आउने परि’वर्तनका कार’ण हुन्छ। तर, सबैमा य’स्तो हुन्छ भन्ने हो’इन। याै’न सम्ब’न्धका क्र’ममा स्त’नले निश्चि’त आकार’ र स्था’न लिन्छ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****