विवाह अगाडि याै-न स”म्पर्क ‍ग’रेको महिला हेरेरै चिन्ने पाँच तरिका..जानिराखाै

भिडियो

 

 

 

भिडियो

 

 

 

 

भिडियो