जन्म मरण ना:ङ्गै हुन्छ, बाँचुन्जेल आफनो भएको देखाउदा केको लाज हो ? (हेर्नुहोस भिडियो)

भिडियो

 

 

 

भिडियो

 

 

 

भिडियो