विवाह अगाडि याै-न स”म्पर्क ‍ग’रेको महिला हेरेरै चिन्ने पाँच तरिका..जानिराखाै

याै’न जीवन कुनै पनि स’ म्ब’न्धमा ठूलो ब’द’लाव भएर आउँछ। इ’ मो’सनका साथै जो’डीबीच’को स’म्ब’ न्धलाई समेत प्रभा’वित पार्छ।तर, यसको अ’सर यसैमा अ’न्त्य हुँदैन। स्त’ न को फ’र्म र आका’र याै’’ न सम्ब”न्धपछि म’हिलाको स्त’’नको आका’र ब’ढ्न थाल्छ। यस्तो ह’ र्मो’नमा आउने परि’वर्तनका कार’ण हुन्छ। तर, सबैमा य’स्तो हुन्छ भन्ने हो’इन। याै’न सम्ब’न्धका क्र’ममा स्त’नले निश्चि’त आकार’ र स्था’न लिन्छ। तर, यो क्र’म सधैँका लागि नभएर याै’ न सम्ब’न्धपछि मानसिक प’रिवर्तन भएसँगै यो हराउँछ।पुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस 👇🏻👇🏻👇🏻पुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस 👇🏻👇🏻👇🏻पुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस 👇🏻👇🏻👇🏻