विवाह अगाडि यौ”न स”म्पर्क ‍ग’रेको महिला हेरेरै चिन्ने पाँच तरिका (जानि राखौ)

यौ’न जीवन कुनै पनि स म्ब’न्धमा ठूलो बदलाव भएर आउँछ। यौ’न जीवन कुनै पनि स म्ब’न्धमा ठूलो बदलाव भएर आउँछ।इ’ मो’सनका साथै जो’डीबीच’को स’म्ब’ न्धलाई समेत प्रभा’वित पार्छ।तर, यसको अ’सर यसैमा अ’न्त्य हुँदैन। यसले महिलाको इ’ मोस’नका साथै व्यव’हारमा पनि परि’वर्तन आउँछ। तर, यो क्र’म सधैँका लागि नभएर यौ’ न स’म्ब’न्धपछि मानसिक प’रिवर्तन भएसँगै यो हराउँछ। यौ’ नी’मा प’रिवर्तन यौ’’ न क्रिया’कलाप’को सुरुवात’ पछि म’हिलाले यौ’’ नी’मा प’रिवर्तन भएको मह’सुस गर्छन्। त्यसैले स’म्ब’न्धमा प्र’वेश गरेका म’हिलाहरू आफ्नो साथी’को विषयमा भाव’नात्मक रूप’मा बढी’ संवे’ द’नशील बन्छन्।एजेन्सीपुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस 👇🏻👇🏻👇🏻पुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस 👇🏻👇🏻👇🏻